Графічні пакети

Графічні пакети.

За допомогою комп'ютера створюють малюнки та мультфільми, опрацьовують фотографії, роблять колажі або монтажі, виконують графіки та креслення, оформляють листівки та обкладинки книг тощо. Це все виконують за допомогою графічних пакетів, які призначені для створення, редагування та опрацювання будь-якої графічної інформації.

Графічний пакетце програма, призначена для створення та опрацювання графічної інформації.

До складу пакетів ілюстративної графіки входять графічні редактори, що дозволяють створювати різноманітні за видом і кольоровим оформленням рисунки і редагувати їх. Більш складні пакети дозволяють створювати об'ємні картини і робити анімацію (від англ. «to animate» — оживляти) зображення. За допомогою таких пакетів створюють заставки телевізійних програм і комп'ютерні мультфільми. Сучасні пакети ілюстративної графіки використовуються при моделюванні одягу, зображенні хімічних реакцій, дослідженні фізичних процесів тощо.

Назвемо основні можливості графічних редакторів:

  • створення та редагуванням малюнків;
  • застосування колірної гами;
  • перетворення зображень;
  • додавання текстових фрагментів;
  • використання готових малюнків тощо.

Найбільш відомими у нашій країні графічними пакетами є AutoCAD, Grapher, GraphPlus, PaintMaker, PaintBrush, Aldus Photostyler, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, 3D-Studio, True Space.