СУБД

СУБД.

Зараз важко знайти таку сферу діяльності людини, яка б не вимагала опрацювання значної кількості інформації. Надійним помічником для людини будь-якої професії — бухгалтера, начальника складу, реєстратора лікарні, вчителя, керівника фірми, бібліотекаря тощо є програмні засоби, які призначені для опрацювання, збереження та пошуку інформації.

Інформація, що є об'єднаною у взаємозв'язану сукупність за рядом ознак, називається базою даних (БД).

Програмні засоби, що призначені для зберігання, опрацювання та пошуку інформації у базах даних, називаються системами управління базами даних (СУБД).

СУБД часто називають просто БД, маючи на увазі програми керування інформацією, а не саму інформацію.

Системи управління базами даних надають такі можливості:

  • введення та редагування систематизованої інформації;
  • надійне збереження даних;
  • поновлення і доповнення бази даних;
  • пошук інформації залежно від певних ознак;
  • організація потрібних даних для виведення на папір.

Існує велика різноманітність СУБД. Ці програми постійно вдосконалюються і поновлюються. Найбільш популярними з них є такі: dBase, FoxBase, FoxPro, Paradox, Clipper, Clarion, Oracle, Microsoft Access.