Архіватори

Архіватори.

Архіваторице програми, призначені для стиснення інформації.

Під стисненням треба розуміти таке кодування інформації, коли закодований варіант займає менше дискової пам'яті, ніж вихідний.

Процес стиснення називають також архівацією, а результат — архівною інформацією.

Потреба в архівації часто виникає під час копіювання великих обсягів інформації для тривалого зберігання. Програми-архіватори надають можливість зменшити кількість носіїв, необхідних для зберігання цієї інформації.

Щоб скористатися архівною інформацією, необхідно її розархівувати, або, як говорять, "розпакувати". Для цього використовуються програми-розархіватори. При цьому для кожного архіватора використовується відповідний розархіватор. Часто архівацію і розархівацію виконує одна й та сама програма.

Найпоширенішми програмами-архіватори є WinZip,WinRAR, ARJ,7Z.