Текстові процесори

Текстові процесори.

Однією з найважливіших ділянок застосувань комп'ютерів є їхне використання для створення та обробки різних текстів. Складання листів і оформлення документів, створення журналів з кольоровими ілюстраціями та наукових книг з формулами та кресленнями — все це виконується за допомогою текстового редактора.

Текстовий редакторце програма, призначена для створення, редагування та опрацювання текстів.

За допомогою цих програм користувач створює нові тексти та змінює (редагує) ті, що вже має. Текст, з яким працює користувач, знаходиться перед ним на екрані дисплея. При редагуванні тексту користувач, пересувається по тексту, набирає і вставляє в текст пропущені літери та слова, змінює розташування частин тексту, додає до тексту формули, діаграми, рисунки, складає таблиці.

Як правило, текстові редактори дозволяють:

  • змінювати розмір, шрифт, стиль накреслення, колір літер у різних частинах тексту;
  • автоматично контролювати орфографію та пунктуацію;
  • друкувати текст або будь-яку його частину у вигляді, заданому користувачем тощо.
  • автоматично розбивати тексти на сторінки;
  • складати зміст і правильно розташовувати посилання;
  • виводити на екран дисплея декілька текстів одночасно і компонувати з їх частин новий текст;
  • сортувати рядки таблиць;

Окрім текстових редакторів, для обробки текстів нині використовують програми, що мають назву текстові процесори. Різниця між текстовими редакторами і процесорами досить умовна. Як правило, редактори мають менше можливостей і використовуються для підготовки текстів нескладної форми. Текстові процесори є розширеннями редактора, адже вони мають додаткові можливості для опрацювання текстів різної складності.

Для використання текстових редакторів і процесорів достатньо стандартного набору пристроїв комп'ютера. Текстові процесори потребують більшої оперативної пам'яті для роботи та дискового простору для зберігання, ніж редактори. Найбільш поширеними є текстові редактори Лексикон, Notepad, Wordpad, текстові процесори Word, Word-Star, Tex.