Вивчення Turbo Pascal

Вивчення Turbo Pascal у школі - це просто,
якщо користуватися цим сайтом

  

   
  Головна
  Вступ до програмування
  Основи програмування мовою Паскаль
  Алгоритмічні структури
  Підпрограми
  Структуровані типи даних
  Графіка
  Автор сайту
  Карта сайту
   
 
 

Карта сайту

 

Розділ 1. Вступ до програмування

 1. Основні етапи розв'язування задачі з використанням комп'ютера
 2. Поняття інформаційної моделі
 3. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи описування алгоритмів
 4. Базові структури алгоритмів
 5. Структурний підхід до побудови алгоритмів
 6. Поняття програми. Класифікація мов програмування

Розділ 2. Основи програмування мовою Паскаль

 1. Інтегровані середовища програмування. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача
 2. Робота в середовищі програмування. Запуск програм на виконання
 3. Мова програмування. Особливості та призначення. Алфавіт мови програмування
 4. Величини. Типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій і операцій, введених для кожного зі стандартних типів

Розділ 3. Алгоритмічні структури

 1. Вказівка надання значення. Вказівки введення та виведення. Структура програми на мові програмування Паскаль
 2. Формування зображення на екрані ПЕОМ. Створення найпростіших лінійних програм
 3. Створення найпростіших лінійних програм
 4. Розв'язування задач з лінійними алгоритмами
 5. Вказівка розгалуження та її опис мовою програмування. Опис умов
 6. Запис алгоритмів з використанням вказівки розгалуження мовою програмування
 7. Запис алгоритмів з використанням вказівки розгалуження мовою програмування
 8. Запис алгоритмів з використанням вказівки розгалуження мовою програмування
 9. Вказівка повторення та її опис мовою блок-схем та мовою програмування
 10. Використання циклу з параметром для розв'язування задач
 11. Використання циклу з передумовою для розв'язування задач
 12. Використання циклу з післяумовою для розв'язування задач
 13. Вказівка вибору та її опис мовою програмування

Розділ 4. Підпрограми

 1. Поняття основного та допоміжного алгоритму. Алгоритми-процедури і алгоритми-функції. Формальні та фактичні параметри
 2. Розв'язування задач на складання алгоритмів з використанням процедур
 3. Розв'язування задач на складання алгоритмів з використанням функцій
 4. Поняття рекурсії. Розв'язування задач на складання алгоритмів з використанням рекурсії

Розділ 5. Структуровані типи даних

 1. Вказівки і функції опрацювання рядкових величин та їх опис мовою програмування
 2. Алгоритми роботи з рядковими величинами
 3. Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин
 4. Табличні величини та їх опис мовою програмування
 5. Алгоритми і програми роботи з лінійними таблицями
 6. Алгоритми і програми роботи з двовимірними таблицями
 7. Алгоритми пошуку в таблицях елементів із деякою властивістю
 8. Створення та реалізація програм на опрацювання табличних величин
 9. Алгоритми впорядкування табличних величин
 10. Створення та реалізація програм на застосування методів впорядкування табличних величин

Розділ 6. Графіка

 1. Опис графічних вказівок мовою програмування
 2. Застосування в програмах процедур та функцій для побудови найпростіших графічних зображень
 3. Застосування в програмах процедур та функцій для побудови найпростіших графічних зображень
 4. Методи створення рухомих графічних об'єктів засобами мови Паскаль