Вивчення Turbo Pascal

Вивчення Turbo Pascal у школі - це просто,
якщо користуватися цим сайтом

  

   
  Головна
  Вступ до програмування
  Основи програмування мовою Паскаль
  Алгоритмічні структури
  Підпрограми
  Структуровані типи даних
  Графіка
  Автор сайту
  Карта сайту
   
 
 

Початкові відомості

 

Більшість програм створюються для рішення якого-небудь завдання. У процесі її рішення на ПК необхідно: увести дані, указати спосіб їхньої обробки, задати спосіб виводу отриманих результатів. Тому потрібно знати наступне:

 • Як увести інформацію на згадку (уведення).
 • Як зберігати інформацію в пам'яті (дані).
 • Як указати правильні команди для обробки даних (операції).
 • Як передати дані із програми користувачеві (вивід).

Необхідно також уміти впорядковувати команди так, щоб:

 • деякі з них виконувалися тільки у випадку, якщо дотримується деяка умова або ряд умов (умовне виконання);
 • інші виконувалися повторно деяке число раз (цикли);
 • треті виділялися в окремі частини, які можуть бути неодноразово виконані в різних місцях програми (підпрограми).

Таким чином, потрібно вміти використати сім основних елементів програмування: уведення, дані, операції, вивід, умовне виконання, цикли й підпрограми й на їхній основі будувати програми.

Це список не є повним, однак, він містить ті елементи, які властиві звичайно всім програмам. Багато мов програмування мають ще й додаткові засоби, у тому числі й Паскаль.

Основні файли пакета Турбо Паскаль:

 • Turbo.exe – інтегроване середовище програмування;
 • Turbo.hlp - файл, що містить дані для оперативної підказки;
 • Turbo.tp - файл конфігураційної системи;
 • Turbo.tpl - бібліотека стандартних модулів Турбо Паскаля.

Для роботи в графічному режимі необхідні Graph.tru - модуль із графічними процедурами й функціями Турбо Паскаля, кілька файлів з розширенням *.BGI - драйвери різних типів відеосистем ПК, кілька файлів з розширенням *.CHR, що містять векторні шрифти.

Після завантаження системи екран розділений на три частини: основне (або робоче) вікно, головне меню й рядок, у якій указується призначення основних функціональних клавіш. Перехід з основного вікна в головне меню й назад здійснюється за допомогою клавіші F10.

У робочому вікні здійснюється набір тексту програми, запуск же відбувається в такий спосіб: вихід у меню, вибір пункту Run - Run.

Для того щоб зберегти програму, необхідно: вийти в меню, вибрати File - Save (Save as ...), у вікні, що з'явилося, увести ім'я файлу й нажати клавішу Enter.

Вихід із системи програмування: вихід у меню, пункт File - Exit.