Строки (деякі задачі)

Строки (деякі задачі)

Задача: Нехай дано деякий текст. Обчислити, скільки разів повторюється наперед заданий символ a (будемо вважати, що текст має довжину не більше 255 символів).

Uses crt;
Var i,count:word;
a:char; {a - шуканий символ}
St:string; {St - даний текст}
Begin Clrscr;
Write ('Введіть текст: ');
Readln (St);
Write ('Введіть шуканий символ: ');
Readln(a);
Count:=0; {Початкове значення лічильника}
For i:=1 to length(St) do
If St[i] = a then count:=count+1;
Writeln ('Шуканих символів в тексті ',count);
Readln; {Затримка зображення на екрані}
End.


Задача: Обчислити загальну кількість символів "+", "-" та "*" у даному тексті.

Uses crt;
Var i,count:word;
St:string; {St - даний текст}
Begin
Clrscr;
Write ('Введіть текст: ');
Readln(St);
Count:=0; {Початкове значення лічильника}
For i:=1 to length(St) do
If (St[i] = "+") or (St[i] = "-") or (St[i] = "*") then count:=count+1;
Writeln ('Шуканих символів в тексті ',count);
Readln;
End.


Задача: У даному тексті замінити всі символи ":" на символи "-" і навпаки.

Uses crt;
Var i:word;
St:string; {St - даний текст}
Begin
Clrscr;
Write ('Введіть текст: ');
Readln(St);
For i:=1 to length(St) do
If St[i] = ':' then
begin
Delete (St,i,1);
Insert ('-',St,1);
end
else
If St[i]='-' then
begin
Delete (St,i,1);
Insert (':',St,1);
End;
Writeln ('Результуючий рядок: ');
Writeln (St);
Readln;
End.