Введення та виведенян даних

Введення та виведення даних

Введення даних - це передача інформації від зовнішнього носія в оперативну пам'ять для обробки.

Виведення - це зворотній процес, коли дані передаються після обробки з оперативної пам'яті на зовнішній носій.

У мові Паскаль стандартним засобом спілкування людини з ЕОМ є консоль, що складається з таких пристроїв, як клавіатура та екран монітора.

Процедура читання Read забезпечує введення числових даних, символів, рядків і т.д. для наступної їхньої обробки.
Формат введення:

Read (x1,x2,...xn);
де x1, x2,... xn - змінні допустимих типів даних,

Значення x1, x2,...xn набираються мінімум через один проміжок на клавіатурі, при цьому вони відображаються на екрані для контролю правильності введення. Після набору даних однієї процедури Read натискається клавіша . Значення введених даних повинні строго відповідати типам цих даних, інакше компілятор виводить на екран повідомлення про помилку.

Процедура читання Readln аналогічна процедурі Read, єдина відзнака полягає в тому, що після зчитування останнього в списку значення для однієї процедури Readln дані для наступної процедури Readln будуть зчитуватися з початку нового рядка.


Процедура запису Write робить виведення числових даних, символів, рядків і булівських значень на екран монітору.
Формат виведення:

write (Y1, Y2,... Yn) - виведення на монітор; де Y1, Y2,... Yn - дані, що виводяться.

Процедура запису Writeln аналогічна процедурі Write, але після виведення останнього в списку значення для поточної процедури Writeln відбувається переміщення курсору до початку наступного рядка. Процедура Writeln, записана без параметрів, виконує тільки переміщення курсору на початок наступного рядка.

Приклад:
Writeln('Y1=',Y1)

У процедурах виведення Write і Writeln є можливість запису виразу, що визначає ширину поля для виведення.

Значення Вираз Результат
134 write(I:6); ___134
511.04 write(R:8:4); 511.0400
-46.78 write(R:7:2); _-46.78