Мова програмування

Мова програмування

Мова програмування - це один з способів подачі алгоритму, що розрахований на виконавця комп'ютер.

Будь-яка мова програмування характеризується трьома основними складовими: алфавіт, синтаксис і семантика.

Алфавіт - сукупність символів, які дозволяється використовувати при побудові опису програм мовою програмування.

Синтаксис мови програмування - сукупність правил побудови вказівок алгоритмів деякою мовою програмування.

Правила семантики - пояснюють, яке смислове значення має кожний опис і які дії повинен виконати комп'ютер під час виконання кожної команди.

В будь-якій мові програмування можна виділити чотири типи елементів, що використовуються при побудові описів програм:

  • символи,
  • слова,
  • вирази,
  • команди (оператори)

Символи мови - це основні нероздільні знаки, за допомогою яких описуються програми і дані.

Слова мови - структури, що утворені із символів алфавіту мови програмування і мають певний зміст. Слова - це імена змінних та констант, числа, службові слова та ін.

Вираз - це текст, що задає правило обчислення одного значення величини. Якщо одержуване значення числове, то вираз називають арифметичним, якщо значення логічне, то вираз називають логічним або бульовим, якщо одержуване значення - текст, то вираз називають літерним.

Команда - це вказівка про виконання деякої дії. При написанні програм команди називають операторами, а величини, що використані в команді - операндами.

Скінчена послідовність виконуваних одна за одною команд називається серією команд. Серія може складатися із однієї команди і навіть бути порожньою.