Анімація

Анімація

Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда

Анімація (франц. animation – оживлення) – вид кіномистецтва, в якому рух об'єктів моделюється з використанням мальованих (графічна анімація), об'ємних (об'ємна анімація) або створених з використанням комп'ютерних програм (комп'ютерна анімація) об'єктів.

Особливістю комп'ютерної презентації є можливість додавання анімаційних ефектів до об'єктів, що розміщуються на слайдах. Це забезпечує кращу наочність та динамічність показу і в результаті – більшу ефективність презентації.

У презентаціях застосовуються анімаційні ефекти до об'єктів при їх появі або зникненні, при зміні слайдів тощо.

Для того щоб додати анімаційний ефект до текстового об'єкта, необхідно вибрати цей об'єкт і скористатися елементами керування групи Анімація на вкладці Анімація. Додаткове налаштування цих ефектів анімації і додавання інших здійснюється на вкладці Анімація.

Для одного й того самого об'єкта можна застосувати кілька ефектів анімації, які у будь-який момент підготовки презентації користувач може змінити і переналаштувати. Порядок виконання ефектів анімації також можна змінити, змінивши їх послідовність у списку області завдань Області анімації.

Анімаційні ефекти графічних об'єктів встановлюються і налаштовуються тими самими способами, що й для текстових об'єктів.

Налаштування зміни слайдів

Крім анімації об'єктів, у презентаціях для акцентування уваги на перехід до розгляду іншої теми або розділу часто використовують анімацію при зміні слайдів під час демонстрації. Для налаштування анімації при зміні слайда необхідно вибрати слайд, перед яким буде використана анімація, і відкрити на Стрічці вкладку Переходи.

Елементи керування групи Перехід до цього слайда якраз і призначені для налаштування анімації зміни слайдів. Зліва в цій групі знаходиться список для вибору типу переходу. Зображення на кнопках ілюструють ефект, що буде відтворено за відповідного переходу до слайда. Під час наведення вказівника на якусь із кнопок списку здійснюється попередній перегляд ефекту зміни слайдів.

Після вибору анімаційного ефекту зміни слайдів слід налаштувати його параметри. Це можна здійснити з використанням інших елементів керування групи Перехід до цього слайда. Так можна обрати звуковий супровід переходу, налаштувати швидкість переходу, встановити початок зміни слайда після натиснення лівої кнопки миші або після певного інтервалу часу.

Зміна слайдів може відбуватися після натиснення лівої кнопки миші або автоматично через певний інтервал часу після завершення останнього ефекту анімації на попередньому слайді. За замовчуванням встановлюється зміна слайдів після натиснення лівої кнопки миші. Для вибору автоматичної зміни слайдів потрібно встановити позначку відповідного прапорця в групі елементів керування Перехід до цього слайда та встановити на лічильнику інтервал часу від останньої дії на попередньому слайді до появи нового слайда.

Для застосування встановлених значень параметрів зміни слайдів до всіх слайдів презентації слід виконати команду Застосувати до всіх.