Поняття про дизайн

Поняття про дизайн

Термін «дизайн» у повсякденному житті трапляється доволі часто.

Дизайн (англ. design – задум, план, проект, ескіз, композиція) – це процес художнього і технічного проектування виробів або їхніх комплексів.

Об'єктом дизайну може бути довільний об'єкт, з яким людина зустрічається у повсякденному житті.

Залежно від об'єктів, для яких розробляється дизайн, виділяють кілька його напрямків. Серед них комп'ютерний дизайн – об'єктами якого є веб-сайти (веб-дизайн), прикладні комп'ютерні програми, комп'ютерні ігри, електронні документи (текстові документи, презентації, ділова графіка тощо), цифрова фотографія тощо;

У процесі розробки дизайну об'єкта, виділяють кілька етапів:

  1. Початковий етап, у ході якого визначається призначення об'єкта, вивчаються раніше створені аналогічні проекти, розробляються загальні підходи до дизайну даного об'єкта.
  2. Етап створення дизайну об'єкта, у ході якого, крім виконання робіт зі створення дизайну, проводиться його тестування та виправлення помилок.
  3. Етап застосування, у ході якого аналізується ефективність розробленого дизайну і за потреби вносяться корективи.

Основні принципи дизайну

Незважаючи на те, що дизайн – це творчий процес і, як більшість інших творчих процесів, сильно залежить від індивідуальності автора, його таланту, усе ж таки він базується на ряді принципів, дотримання яких дає змогу створювати якісні продукти. Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися законів композиції, колористики та ергономіки:

Композиція – наука про узгодження складових об'єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності, а також і результат такого узгодження;

Колористика – наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних категорій тощо;

Ергономіка – наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму.

Їх вимоги визначають основні принципи дизайну будь-яких об'єктів.