Поняття презентації

Поняття презентації

Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо. Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація (англ. presentation – представлення).

Прикладні програми, призначені для створення комп'ютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій.

Слайд презентації – це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео та звукові об'єкти, гіперпосилання.

Для демонстрації комп'ютерних презентацій використовують персональні комп'ютери, демонстраційні монітори великих розмірів, мультимедійні проектори та мультимедійні дошки, сенсорні екрани

Серед комп'ютерних презентацій розрізняють слайдові та потокові презентації. Доповідач, як правило, керує зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об'єктів. Він може попередньо налаштувати автоматичний показ об'єктів через певні інтервали часу.

Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів. До цього виду систем опрацювання презентацій відносяться Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Quick Slide Show, MySlideShow.

Іншим видом презентацій є потокові презентації. Вони призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об'єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення. Програмами для опрацювання цього виду презентацій є Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, AnFX Visual Design, Virtual Tour Builder.

Останнім часом набувають популярності засоби опрацювання різноманітних документів, що розміщені в Інтернеті. Є подібні засоби і для створення презентацій: Google Presentations (http://docs.google.com), Prezi.com (http://prezi.com), Zoho Show (http://show.zoho.com), SlideRocket (http:// www.sliderocket.com), Spresent (http://www.spresent.com) тощо. Основними перевагами використання цих засобів є їхня безкоштовність і доступність з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет. Для зберігання створених файлів можна використати електронні сховища даних в Інтернеті. Зручним є також те, що створену комп'ютерну презентацію можуть переглядати інші користувачі Інтернету.