Клавіатура

Клавіатура

До пристроїв, без яких не може працювати користувач на сучасному персональному комп'ютері, належить клавіатура.

Клавіатура — це стандартний пристрій введення інформації.

На клавіатурі можна вирізнити такі основні групи клавіш:

  • функціональні клавіші;
  • символьні і керуючі клавіші;
  • додаткова цифрова клавіатура;
  • клавіші керування курсором
  • спеціальні та допоміжні клавіші.

Функціональні клавіші мають позначення F1-F12. Ці клавіші не мають постійного конкретного призначення, їхнє призначення може бути різним при розв'язанні різних задач.

Символьні клавіші. Символьна клавіатура призначена для введення символів. Багато клавіш цієї частини клавіатури мають подвійні позначення, тобто така клавіша може бути використана для введення одного або двох написаних на ній символів. Крім символьних клавіш у цій частині клавіатури є спеціальні клавіші, натискування на які змінює значення інших клавіш. Саме тому ці клавіші називаються керуючими.

Керуючі клавіші призначені для зміни значень інших клавіш. Наприклад, натиснення на клавішу з написаною на ній літерою a приведе до введення з клавіатури малої літери a. Якщо ж натиснути клавішу Shift а потім, утримуючи її натиснутою, натиснути клавішу a, то буде введена велика літера A.

Взагалі, клавіша Shift (читається як «шифт») натиснута з будь-якою іншою літерною клавішею, переводить цю літеру у велику тобто переводить її на верхній регістр. Літерні клавіші, натиснуті без клавіші shift, — це малі літери алфавіту, або символи нижнього регістра. Таким чином, клавіша Shift, натиснута разом із певною символьною клавішею, переводить відповідний символ у верхній регістр.

Якщо треба набрати багато великих літер, натискувати з кожною з них клавішу shift незручно. Для переходу на верхній регістр на деякий час використовується клавіша Caps Lock. Після одноразового натиснення на цю клавішу всі натиснуті надалі клавіші, крім клавіш верхнього цифрового ряду, будуть клавішами верхнього регістра (тобто всі літери будуть великими). Верхній — цифровий — ряд «не реагує» на натиснення цієї клавіші. Символи цього ряду залишаються на нижньому регістрі, тобто дають цифри. Для того щоб отримати символ верхнього регістра, використовуючи клавіші цього ряду, необхідно натискувати їх з клавішею Shift.

Клавіша Caps Lock — це приклад клавіші-перемикача: кожне наступне натиснення на цю клавішу скасовує дію попереднього натиснення. Друге натиснення на клавішу Caps Lock переведе клавіатуру на нижній регістр, а третє натиснення — знову на верхній. На клавіатурі є світловий індикатор, що вказує на той режим, у якому вона перебуває.

Клавіші-перемикачі призначені для перемикання режимів роботи клавіатури з одного в інший. До керуючих клавіш належать також клавіші з позначеннями Ctrl, Alt. Натиснення будь-якої літерної клавіші, наприклад клавіші (і, якщо притримувати натисненою клавішу Alt чи Ctrl, вироблює один символ, що позначається Ctrl+i, або Alt+I Керуючі клавіші Alt, Ctrl, Shift знаходяться справа і зліва на символьній клавіатурі. Це зроблено не тільки для зручності користування клавіатурою. В деяких задачах права та ліва клавіші можуть використовуватись по-різному.

Значення клавіші Esc (читається як «іскейп») може змінюватися залежно від задачі, що розв'язується. Звичайно ця клавіша використовується відповідно до своєї назви для виходу з поточного режиму роботи комп'ютера.

Клавіша Tab називається клавішею табуляції. Вона також може використовуватися по-різному. При введенні текстової інформації вона використовується, щоб швидко пересунути курсор на екрані на задане число позицій (знакомісць) уперед. Це число позицій називається розміром, або кроком табуляції. Стандартний розмір табуляції дорівнює восьми, проте його можна змінювати. В інших задачах клавіша Tab може виконувати інші функції.

Поміж тих символів, що використовуються при роботі з текстами, є так званий символ пробілу — символ порожнього простору, довжина якого дорівнює одній літері. Клавіша пробілу (англ. Space) знаходиться в нижньому рядку символьної клавіатури і використовується для введення символу пробілу в рядок. При цьому курсор зміщується на один символ (знакомісце) праворуч.

Крайня справа клавіша верхнього ряду символьної клавіатури — це клавіша Backspace. Натиснення на цю клавішу знищує останній набраний символ і зміщує курсор на одну позицію ліворуч, тобто на позицію знищеного символу.
Клавіша Еnter, називається клавішею введення.

Цифрова клавіатура Третя частина клавіатури — це цифрова клавіатура. Так само, як і на символьній клавіатурі, більшість клавіш тут мають подвійні позначення, одне з них — цифра. Саме тому ця частина клавіатури називається цифровою. Ця клавіатура може перебувати в якомусь з двох режимів. В одному з них вона дозволяє вводити цифри, арифметичні дії і десяткову крапку (режим введення цифр), в іншому — змінювати місцезнаходження курсора на екрані (режим керування курсором).

Клавіша Num Lock, що розміщена у верхньому ряду цифрової клавіатури, є клавішею-перемикачем між режимом уведення цифр і режимом керування курсором. На клавіатурі є світловий індикатор, що вказує на той режим, у якому вона перебуває. Якщо індикатор світиться — клавіатура перебуває в режимі введення цифр. Для переведення цифрової клавіатури на режим керування курсором треба один раз натиснути на клавішу Num Lock, друге натиснення на цю клавішу знову переведе клавіатуру на режим уведення цифр.

Для зручності користувача поряд із цифровою клавіатурою розташовані додаткові клавіші керування курсором,, що дає можливість керувати курсором, не перемикаючи кожного разу цифрову клавіатуру з одного режиму в інший. Клавіші, що мають позначення ←↑→↓, Home, End, Page Up, Page down називаються клавішами керування курсором. Клавіші керування курсором призначені для змінювання місцезнаходження курсора на екрані.

Клавіша Home переводить курсор у початок поточного рядка.

Клавіша End у кінець поточного рядка (поточним є рядок, в якому знаходиться курсор).

Клавіша Page Up - сторінка угору, клавіша Page down — сторінка вниз.

Клавіша Delete знищує символ праворуч від курсора. При цьому вся стрічка зміщується на один символ праворуч.

Клавіша Ins переключає режими вставки та заміни. В режимі вставки символ, що вводиться, вставляється в рядок, тобто частина рядка праворуч від курсора разом із символом над курсором зміщується на одну позицію праворуч, звільнюючи при цьому місце для символу, що вставляється. У режимі заміни символ над курсором замінюється на введений символ без будь-якого пересування інших символів, що знаходяться на екрані.

В багатьох випадках на клавіатурі також розташовані клавіші:

Power – вимкнення живлення ЕОМ

Sleep – перехід в сплячий режим.

Wake – виведення ЕОМ із сплячого режиму. Pause(Break) – призупинення роботи ЕОМ Print Screen – переміщення в буфер обміну всього, що є на екрані монітора.