Модем

Модем

Сучасне життя вимагає створення різноманітних видів телекомунікацій (від грецьк. «tele» — вдалину, далеко і лат. «communicatio» — спілкування).

Телекомунікаціїце засоби передачі інформації на відстань.

При передаванні інформації за допомогою телефонної мережі необхідним є пристрій, який перетворює сигнали комп'ютера на сигнали телефонної мережі і навпаки. Таким пристроєм є модем. Слово «модем» є скороченою комбінацією слів МОдулятор/ДЕМодулятор. Модеми можуть знаходитися усередині системного блока комп'ютера або в окремому корпусі і бути підключеними до комп'ютера.

Модем це пристрій, що призначений для обміну інформацією з іншими комп'ютерами та здійснює перетворення сигналів телефонної мережі на сигнали комп'ютера, і навпаки.

Модеми: а — зовнішній; б — внутрішній

Найважливішою характеристикою модема є швидкість передачі даних. Ця величина вимірюється кількістю бітів, що передаються за одну секунду (біт/с). Іноді швидкість передачі даних вимірюється в інших одиницях — бодах. Бод визначає кількість змінювань сигналу за секунду. При різних способах модуляції співвідношення між бодом і кількістю бітів у секунду різне. В багатьох модемах одному боду відповідає 4 біт/с. Найбільша швидкість передачі інформації модемами нині досягає 56000 біт/с.

Загальна схема передачі інформації від одного комп'ютера до іншого за допомогою модема така. З передаючого комп'ютера дані надходять у вигляді двійкових чисел. Модем приймає ці дані і розподіляє їх на інформацію, яка має бути передана в телефонну лінію, і команди, що визначають характер передачі інформації. Команди виконуються модемом. Інформація, яка передається, перетворюється модулятором модема (перетворювачем сигналу комп'ютера в сигнал телефонної лінії) і надходить у лінію. Сигнал, який виходить з модема в телефонну лінію, має дві різні частоти: для передачі одиниць використовується більша частота, а для передачі нулів — менша. Модем комп'ютера, що приймає інформацію, демодулює сигнал, який надходить, тобто перетворює сигнал телефонної лінії на двійковий сигнал, зрозумілий для комп'ютера, і посилає перетворений сигнал до комп'ютера.