Принтер

Принтер

Пристроями виведення інформації на папір є принтери і плотери.

Принтерце пристрій, призначений для друку на папері інформації, що виводиться з комп'ютера.

Принтери розподіляють на матричні, струминні і лазерні.

Принтери

Матричні принтери - це перші принтери, які першими почали застосовувати у IBM PC - сумісних комп'ютерах.

В друкувальній голівці матричного принтера містяться голки. Під час руху головки над поверхнею аркуша паперу голки вдаряють по фарбувальній стрічці, і фарба «вбивається» із стрічки в папір.

Струменеві принтери - це найпоширеніші нині типи принтерів. Зображення формується в них за допомогою друкувальної головки, що містить дуже багато капілярів - сопел ( від 50 до 200 ), крізь які до паперу подається чорнило. Так само, як у матричному принтері, друкувальна головка рухається по горизонталі, а аркуш паперу переміщається вертикально.

Широко розповсюдженими неударними принтерами є лазерні принтери. Лазерні принтери дозволяють отримати найкращу якість відбитка, чорно-білого чи кольорового. Принцип створення зображення такий: промінь лазера, керований комп'ютером, електризує поверхню барабана, що є у лазерному принтері. До заряджених ділянок барабана прилипають частинки сухого фарбувального порошку - тонера. Коли через принтер пропускається аркуш паперу, частинки тонера переносяться на нього з барабана. Результатом є якісний відбиток. Лазерні принтери мають високу швидкість друку.

Плотер (від англ. «to plot» — креслити, креслити криву або діаграму) — це пристрій виведення інформації з комп'ютера, призначений для зображення графіків, діаграм, креслень на папері великих форматів. Їх також називають ще графопобудовниками.

Залежно від цілей, що стоять перед користувачем, вимоги до плотера можуть бути досить різноманітними.

Плотер

До основних параметрів плотерів належать: розміри відтворюваного зображення, точність інформації, кількість кольорів, швидкодія.

Існує розподіл плотерів на фрикційні, планшетні та барабанні.