Інформаційна культура

Інформаційна культура та інформатична компетентність

Друга половина ХХ ст. і початок ХХІ ст. характерні бурхливим розвитком і широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Тому сучасне інформаційне суспільство вимагає від його членів високого рівня інформаційної культури й інформатичної компетентності.

Інформаційна культура - прояв загальної культури особистості у сфері використання інформаційних технологій

Інформаційна культура передбачає:
  • знання основ теорії інформації;
  • наявність навичок ефективного збирання, зберігання, опрацювання, передавання та захисту повідомлень;
  • уміння аналізувати, класифікувати, оцінювати нові повідомлення, синтезувати нові знання;
  • готовність не тільки отримувати нові знання, а й ділитися своїми;
  • готовність сприймати різноманітні повідомлення, навіть такі, що ламають установлені і звичні стереотипи;
  • високий рівень культури міжособистісного спілкування;
  • уміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе переможеним у цій дискусії;
  • знання норм і правил, що регламентують використання інтелектуальної власності, та готовність незаперечно дотримуватися їх та ін.
Значною мірою розвитку інформаційної культури людини сприяє її інформатична компетентність.

Інформатична компетентність - сукупність знань, навичок та умінь, необхідних для ефективного використання комп’ютерних інформаційних технологій і систем.

Компетентність є саме інформатичною, оскільки серед усіх інформаційних технологій найважливіше та найскладніше опанувати комп’ютерні, а культура — інформаційною, позаяк культурний рівень потрібно виявляти, не лише працюючи за комп’ютером.