Інформатика

Що таке інформатика?

Сьогодні ми живемо в світі, де інформація відіграє надзвичайно велику роль. Будь-яка цілеспрямована діяльність людини невід’ємна від пошуку інформації, її вивчення та аналізу, прийняття на цій основі виважених рішень. Недостатня ознайомленість з інформацією, невміння її вчасно опрацювати та правильно подати може обернутися марними витратами часу та матеріальних ресурсів або й зовсім небажаними наслідками.

Вперше термін «інформатика» почав використовуватися у Франції у 60-х роках ХХ століття для назви галузі діяльності, пов’язаної з автоматизованим опрацюванням інформації за допомогою електронних обчислювальних машин. В Америці зстосовується термін «computer science» — комп’ютерна наука.

Інформатика — це галузь людської діяльності, пов'язана зі здійсненням інформаційних процесів за допомогою комп'ютерних засобів.

Інформатика – це наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів.

Таким чином інформатику розглядають і як науку, і як галузь людської діяльності.

Інформація та інформаційні процеси відігравали значну роль у житті людей починаючи зі стародавніх часів. Але як наука інформатика почала інтенсивно розвиватися лише у другій половині ХХ ст. Це пов’язано з появою та розвитком комп’ютерів. До того часу питання інформатики та інформаційних технологій відносилися до кібернетики (грец. мистецтво управління) – науки про загальні принципи управління в різних системах: технічних, біологічних, соціальних та інших.

Віктор Глушков

Вивчення таких принципів приводило до необхідності побудови теорій про способи зберігання, передавання й опрацювання інформації. Засновником кібернетики як науки, а відповідно й інформатики, вважають американського вченого Норберта Вінера (1894–1964). Вагомий внесок у розвиток кібернетики та інформатики зробили американський учений Клод Шеннон (1916–2001), українські вчені Віктор Глушков, який є засновником інформатики як науки в Україні, і Микола Амосов (1913–2002), відомий своїми роботами в галузі штучного інтелекту.

Очевидно, що інформатика як галузь діяльності людини тісно пов’язана з інформатикою як наукою і на практиці використовує її досягнення.