Інформаційні системи

Інфомаційні системи

Слово «система» має грецьке походження й означає «ціле, утворене з окремих частин». Світ сповнений системами - механізмами, живими істотами, спільнотами людей, тобто системами механічними, біологічними, соціальними тощо. У курсі інформатики вивчаються інформаційні системи.

Інформаційна система — це система, яка здійснює або в якій відбуваються ін­формаційні процеси.

В інформаційній системі можуть відбуватися один, два чи кілька процесів. Комп’ютер здійснює майже всі інформаційні процеси, як система, призначена спеціально для роботи з інформацією. Найдосконалішою відомою інформаційною системою є людина.

Будь-яку інформаційну систему можна охарактеризувати як систему якогось класу: технічну, соціальну, а відтак виділити різновиди інформаційних систем.

У курсі інформатики досліджуються лише два різновиди технічних інформаційних систем: персональний комп'ютер та локальна мережа.

Технічні інформаційні системи містять дві складові: програмну та апаратну.

Апаратне забезпечення - комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи

Програмне забезпечення - це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.

Інформаційна система взаємодіє з іншими системами, надсилаючи та отримуючи інформацію. Вона спрямовує запити до джерел інформації й отримує у відповідь необхідні дані, натомість споживачі самі надсилають до інформаційної системи запити. Система обробляє їх і надає споживачам відповіді.