Інформаційні технології

Інфомаційні технології

Слово «технологія», подібно до слова «система», походить із грецької мови. Його утворено злиттям двох слів: «техне» - майстерність, уміння та «логос» - учення, поняття. Сьогодні технологією найчастіше називають знання про те, як організовувати певний виробничий процес.

Найпоширенішим різновидом технологій є технології матеріального виробництва проте дедалі важливішими стають інформаційні технології.

Інформаційна технологія — це технологія організації роботи інформаційної системи або взаємодії кількох інформаційн их систем.

Етапи розвитку інформаційних технологій

Загалом етапів, або «епох», в історії інформаційних технологій налічують п’ять. На кожному етапі люди робили незрівнянно ефективнішими певні інформаційні процеси.

  • Першою інформаційною технологією була писемність, до її винайдення інформація передавалася та опрацьовувалася без застосування технологій. Писемність принципово полегшила зберігання й накопичення знань, а також передавання їх наступним поколінням.
  • Другий етап розвитку інформаційних технологій пов’язаний з книгодрукуванням, яке було винайдено наприкінці XV століття і зробило можливим стрімке поширення знань.
  • Наступний, третій етап розпочався наприкінці XIX століття з винайденням електронних засобів зв’язку: телеграфу, телефону, радіо, що дали змогу миттєво передавати знання на велику відстань.
  • Четвертий етап пов’язаний з появою в середині XX століття обчислювальної техніки, яка кардинально підвищила ефективність обробки інформації.
  • Нарешті, п’ятий етап настає сьогодні, і пов’язаний він з розповсюдженням всесвітньої мережі Інтернет, яка повністю змінює уявлення про пошук інформації, а також суттєво підвищує ефективність її передавання, поширення й накопичення.

Нині інформаційно-комунікаційні технології застосовують в управлінні офісом та під час виконання різних офісних задач; в банківській справі; у видавничій сфері; в системах зв’язку і телекомунікацій; у виготовленні фото; в автоматизованому проектуванні різних об’єктів (від побутової техніки до космічних кораблів);в аграрному секторі; в медицині, побуті та ін.