Процесор

Процесор

Центральний процесор (ЦП) є основою комп'ютера. Центральним процесором є дуже малий кремнієвий кристал з величезною кількістю (десятки мільйонів) транзисторів, розміщених на ньому.

Центральний процесор (Central Processing Unit)

Центральний процесор - призначений для виконання арифметико-логічних операцій та керування роботою комп'ютера.

Для позначення центрального процесора інколи використовується скорочення CPU (від англ. «Central Processing Unit» — центральний обробляючий пристрій);

Характеристики CPU

Tактовa частотa — кількість електричних імпульсів, що керують роботою ЦП, за одиницю часу. Вона вимірюється у герцах (Гц).

Розрядність процесора — це обсяг інформації, який процесор обробляє за одну операцію.

Тип ядра - найважливіший показник кристала. Адже саме від його типу залежить продуктивність роботи процесора. Наприклад, для процесорів Athlon найкращими ядрами є Barton та Thoroughbred. Для процесорів Pentium найкращими ядрами є Prescott та Northwood.

Кеш-пам'ять першого рівня (L1) - невелика (декілька десятків кілобайт) надшвидка па'ять, призначена для зберігання порміжних результатів обчислювань.

Кеш-пам'ять другого рівня (L2) - ця пам'ять трохи повільніша, зате більша (від 128 кілобайт до 1 мегабайта)