Пр-п фон-Неймана

Принцип фон Неймана
У 1945 р. до роботи над розробкою комр'ютерів був залучений знаменитий математик Джон фон Нейман. Він підготував доповідь, яка була розіслана багатьом вченим і одержала широку популярність, оскільки в ній фон Нейман ясно і просто сформулював загальні принципи функціонування універсальних обчислювальних пристроїв, тобто комп'ютерів.

Перший комп'ютер, у якому були втілені принципи фон Неймана, був побудований у 1949 р. англійським, дослідником Морісом Уілксом. З того часу комп'ютери стали набагато більш потужнішими, але переважна більшість з них зроблено відповідно до тих принципів, що виклав у своїй доповіді в 1945 р. Джон фон Нейман.

  • Арифметично – логічний пристрій – виконує арифметичні та логічні операції.
  • Керуючий пристрій – організовує процес виконання програм.
  • Зовнішні пристрої - пристрої для введення та виведення інформації.
  • Пам’ять – для збереження програм та даних.

На даний час арифметично – логічний пристрій та керуючий пристрій об’єднано в один, який називається ПРОЦЕСОР.

Отже, ЦП здійснює обробку інформації, а пам'ять її зберігає.

Інформація, що зберігається в пам'яті, складається з даних та способів їх обробки.

Спосіб обробки даних — це послідовність дій (команд), які має здійснити ЦП для отримання того чи іншого результату з початкових даних.

Щоб здійснювати обмін інформацією між людиною та комп'ютером, загальну схему комп'ютера було доповнено так званими периферійними пристроями. Частина цих пристроїв використовується для введення інформації в комп'ютер. Це — пристрої введення інформації. Друга частина служить для виведення обробленої комп'ютером інформації. Ці пристрої називаються пристроями виведення інформації.

Периферійні пристрої — це пристрої, призначені для обміну інформацією між людиною та комп'ютером з метою розв'язання конкретної задачі.

Пристрої введення — це пристрої, призначені для введення інформації в комп'ютер з метою її подальшої обробки.

Пристрої виведення — це пристрої, призначені для виведення обробленої комп'ютером інформації з метою її подальшого використання.

Стандартний пристрій введення інформації в комп'ютер -це клавіатура, а виведення — монітор.

Революційність ідеї Дме. фон Неймана полягала в тому, що в пам'яті могли зберігатися не тільки дані, а й команди для їх обробки.