Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер

Комп'ютер (від лат. «computо» — рахувати, обчислювати) призначений для зберігання, опрацювання, збирання та передавання інформації.

Комп'ютер — це електронний пристрій, призначений для здійснення заданої, чітко визначеної послідовності дій з обробки інформації.

Для роботи з інформацією потрібним є певний набір технічних пристроїв і програмного забезпечення, які керуватимуть роботою цих пристроїв.

Термін «hardware» — позначає всі частини і пристрої, з яких складається комп'ютер, тобто «апаратну частину».

Апаратна частина комп'ютераце набір пристроїв, з яких він складається.

В останні десятиріччя відбулися неймовірні зміни як із самими комп'ютерами, так і з програмним забезпеченням. Виникла назва — персональний комп'ютер (скорочено ПК, або англ. РС — від «Personal Computer»). Перший ПК було випущено в 1975 році американською фірмою МІТS (від англ. «Місro Instrumentation and Telemetry System»). Він називався Альтаїр-8800, мав ЦП Intel-8800, створений фірмою Intel, і обсяг пам'яті 256 байтів.

В усій різноманітності сучасних ПК можна виділити два основних сімейства, які відрізняються своєю архітектурою.

Архітектура — це склад і взаємне поєднання пристроїв апаратної частини комп'ютера.

Сімейство — це комп'ютери, що мають однакову чи подібну архітектуру.

Перше сімейство — це комп'ютери, з визначеною побудовою апаратної частини (архітектурою), схожою на комп'ютери фірми IBM. Оскільки перші комп'ютери такого типу випускалися фірмою ІВМ, комп'ютери цього сімейства називаються ІВМ-сумісними (або ІВМ РС-сумісними).

Логотип фірми IBM

Друге сімейство — це комп'ютери з архітектурою фірми Епл Макінтош (англ. «Apple Macintosh»).

Логотип фірми Apple Macintosh

Сьогодні понад 80% комп'ютерів на світовому ринку становлять ІВМ-сумісні комп'ютери.