Практична робота №3

Практична робота.
Тема: “Розробка колективного проекту.”

Розробіть спільний проект на одну із запропонованих тем: «Наша школа», «Наш 11-й клас», «Моя майбутня професія», «Куди піти вчитися?».

Для створення проекту:

  1. Об'єднайтесь у групу з 3-4 осіб.
  2. Створіть засобами "Документи Google" спільний ресурс, де будуть розміщені складові проекту.
  3. Надайте відповідний доступ до ресурсу усім учасникам групи та однокласникам.
  4. Обговоріть у групі тематику проекту, його структуру, складіть план розробки проекту, розподіліть ролі учасників проекту (план проекту створити засобами "Документи Google").
  5. Використовуючи таблицю "Документів Google", побудуйте діаграму на основі проведеного опитування, яке стосується теми вашого проекту. Результати використайте в презентації.
  6. Підготуйте колективно різні складові проекту — зображення, буклети, текстові документи, тощо, використавши для їх підготовки програмне забезпечення, що вивчалося в курсі інформатики. Засобами "Документів Google" створіть презентацію.
  7. Вкажіть адресу ресурсу у своєму профілі на шкільному сайті.