WinRar (додавання)

Додавання файлів до архіву

Розглянемо додавання нових об'єктів (файлів, папок) до вже існуючого архіву. Ця операція аналогічна архівації файлів до нового архіву. Виділіть у вікні WinRAR об'єкти, які необхідно додати до архіву, і клацніть по кнопці Добавить на панелі інструментів. У вікні діалогу, що з'явився, у полі Архив введіть ім'я архіву, до якого будуть додані об'єкти (для введення можете використати кнопку Обзор і наступне діалогове вікно). Клацніть по кнопці ОК діалогового вікна, після чого до списку зазначеного вами архіву додадуться нові об'єкти.

При створенні засобами WinRAR багатотомного архіву потрібно пам'ятати, що перший том має звичайне розширення .rar, а наступні позначаються розширеннями по порядку томів: .r00, .r01, .r02 тощо. Щоб створити багатотомний архів, дотримуйтесь послідовності дій, описаних у попередньому пункті, з однією відмінністю: у вікні діалогу Имя и параметры архива в полі Размер тома оберіть опцію 1457500 (для тридюймових дискет) або Автоопределение (для нагромаджувачів іншого формату).

Створивши багатотомний архів, ви вже не зможете змінювати його, скажімо, додавати або вилучати файли. Будь-які зміни вимагають повторного створення багатотомного архіву. Зручність архіватора WinRAR при створенні багатотомного архіву полягає в тому, що архівні файли, розбиті на «томи», можна створити спочатку на жорсткому диску. Потім ці файли у будь-який момент можна скопіювати на дискети (WinZIP цієї можливості не надає).

Для створення саморозпаковувального архіву у вікні діалогу Имя и параметры архива встановіть прапорець Создать SFХ-архив і далі клацніть по кнопці ОК.

Програма WinRAR дозволяє також створювати неперервні архіви. Для цього у вікні діалогу Имя и параметры архива слід встановити прапорець Создать непрерывный архив.