Інформаційні процеси

Інформаційні процеси. Захист інформації.

Усі види діяльності з інформацією називаються інформаційними процесами.

До основних інформаційних процесів відносяться збирання, зберігання, нагромадження, передавання, опрацювання, пошук інформації.

Збирання інформації — це дії, метою яких є здобуття інформації.

До основних методів збирання інформації належать: спостереження, вимірювання, експеримент, опитування, анкетування, тестування.

Опрацювання інформації — це сукупність цілеспрямованих дій над здобутою інформацією з метою отримання нової інформації.

Стосовно процесу опрацювання інформації людиною, живим організмом чи технічним пристроєм розрізняють вхідну (первісну) інформацію, яка отримується до початку процесу, і вихідну (вторинну), яка є результатом цього процесу.

Нагромадження інформації — це її підготовка для подальшого використання.

Нагромадження інформації передбачає здійснення таких операцій, як:

  • сортування, тобто групування даних відповідно до певних правил або ознак — за призначенням, формою подання тощо;
  • упорядкування, або розташування даних у певній послідовності — за алфавітом, за зростанням чи спаданням певного параметра;
    систематизація, що означає укладення інформації у такому порядку, який полегшує знаходження потрібної інформації.

Зберігання інформації — це дії, метою яких є забезпечення збереження інформації для подальшого використання.

Для того, щоб нагромадженою інформацією можна було подалі скористатися, потрібно вжити заходів для її зберігання. З цією метою інформація переноситься на носій.

Пошук інформації — це сукупність дій, метою яких є знаходження потрібної інформації в інформаційних фондах.

На сьогодні людством створені колосальні інформаційні ресурси. Велика частина їх розміщена у всесвітній мережі Інтернет. Для пошуку інформації розроблено спеціальні інформаційно-пошукові системи, без застосування яких сьогодні доступ до потрібної інформації був би неможливим.

Інформаційно-пошукові системи здійснюють пошук інформації за ключовим словом чи фразою.

Передавання (або транспортування) інформації — це дії з переміщення даних від одного пункту до іншого (або декількох інших).

У будь-якому процесі передавання інформації завжди можна виділити таких його учасників:джерело інформації, звідки вона надходить; приймача інформації, який її отримує;канал, за яким здійснюється передавання інформації.

Захист повідомлень – це процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень.