Інформація і повідомлення

Інформація і повідомлення.

Передавання інформації здійснюється за допомогою повідомлень.

Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, символів, зображень, жестів тощо.

Повідомлення – це найпростіший спосіб існування інформації. Якщо повідомлення зафіксувати в певній формі (текстовій, числовій, графічній), вони стануть даними.

Дані – це повідомлення, які зафіксовані у певному виді, зручному для їх зберігання, передавання та опрацювання.

Види повідомлень за способом подання

  • текстові;
  • числові;
  • графічні;
  • звукові;
  • умовні сигнали;
  • спеціальні позначення;
  • комбіновані

Людина сприймає повідомлення з навколишнього середовища за допомогою п’яти органів чуття: зору, слуху, дотику, нюху, смаку

Одне й те саме повідомлення можна подати різними способами.