Одиниці вимірювання

Вимірювання довжини двійкового коду

Довжина двійкового коду повідомлень називається обсягом даних.

Кожна цифра, або розряд у двійковому коді, називається бітом, а послідовність із восьми бітів - байтом

Біт - один розряд двійкового коду

Байт - послідовність із 8 бітів

  • 1 кілобайт (1 Кбайт) = 1024 байти;
  • 1 мегабайт (1 Мбайт) = 1024 Кбайт;
  • 1 гігабайт (1 Гбайт) = 1024 Мбайт;
  • 1 терабайт (1 Тбайт) = 1024 Гбайт.

1 біт дає змогу закодувати 2 повідомлення: «0» та «1»;

2 біти дають можливість утворити 4 різних двійкових коди: 00, 01, 10 і 11, а отже, закодувати 4 = 22 повідомлення;

3 біти дають змогу закодувати 8 = 23 повідомлень : 000, 001, 010, 011,100, 101, 110, 111;

4 біти дозволяють закодувати 16 = 24 повідомлень.

За допомогою двійкового коду довжиною n біт можна закодувати 2n повідомлень.

Важливо розуміти, що довжина двійкового чи іншого коду повідомлення не дорівнює обсягу інформації, яка в ньому міститься. Адже ту саму інформацію можна передати за допомогою повідомлень різної довжини.