Локальні мережі

Локальні мережі

Всі комп'ютерні мережі поділяються на дві групи — локальні і глобальні мережі.

Локальна мережа об'єднує комп'ютери, що розташовані на невеликій відстані один від одного і є замкненою системою.

Невеликі відстані між комп'ютерами надають можливість використовувати в локальних мережах звичайні проводові лінії як лінії зв'язку.

Локальна мережа створюється для спільного використання та обміну інформацією між комп'ютерами, спільного використання ресурсів мережі.

Ресурс мережіце пристрій, що входить до апаратної частини якогось із комп'ютерів мережі, доступний і використовується будь-яким користувачем мережі.

Ресурсами мережі можуть бути принтери, сканери, фотонабірні апарати, дискові накопичувачі великої ємності, пристрої резервного копіювання інформації тощо.

Комп'ютер, який надає свої ресурси для спільного використання, називається сервером (від англ. «to serve» — постачати, обслуговувати). Комп'ютери, що використовують ресурси мережі, називають робочими станціями.

Сучасні локальні мережі дуже різноманітні і можуть мати у своєму складі один або декілька серверів, комп'ютерів, які одночасно можуть бути як сервером, так і робочою станцією.

Комп'ютерні мережі дозволяють забезпечити:

  • колективну обробку даних користувачами підключеними до мережі комп'ютерів і обмін даними між цими користувачами;
  • спільне використання програм;
  • спільне використання принтерів, модемів та інших ресурсів.

Взаємодія серверів і робочих станцій забезпечується мережним ПЗ кожного комп'ютера мережі. Користувачеві робочої станції доступні ресурси мережі відповідно до заздалегідь обумовлених правил.

Приклади локальних мереж.