III-IV покоління

Покоління ЕОМ.

Третє покоління

Чергове покоління машин (1965—1974) вийшло на арену у зв’язку з появою інтегральних схем, які на невеличкій пластинці кристалу кремнію вміщували сотні і тисячі елементів електронної схеми — транзисторів, діодів тощо.

Інтегральна схема

У ці часи з’явилася напівпровідникова пам’ять, яка і сьогодні використовується в оперативних запам’ятовуючих пристроях. Швидкодія машин зросла до мільйонів операцій за секунду. Поряд з числовою і текстовою інформацією розпочалося оброблення графічної інформації.

Для машин третього покоління були створені операційні системи, які взяли на себе керування пам'яттю, пристроями введення і виведення інформації та використанням інших машинних ресурсів.

Програмування здійснювалося на мовах високого рівня, що відкрило широким колам користувачів комп’ютера можливість складання програм для власних потреб.

Виробництво комп’ютерів набуло промислових масштабів.

Рубіж 60-х і 70-х років був надзвичайним періодом в історії обчислювальних машин:

  • у 1968 році була побудована перша машина на інтегральних схемах;
  • у 1969 році була створена перша глобальна комп’ютерна мережа — зародок Інтернету;
  • у 1971 г. фірма Intel випустила перший мікропроцесор.

Мікропроцесор

Останнє досягнення було революційним. На одному кристалі розміром не більше головки цвяха вдалося розмістити 2250 транзисторів. Це був комп’ютер в одному кристалі!

Створений мікропроцесор призначався для мікрокалькулятора, проте в наступному десятиріччі він стане «серцем» персонального комп’ютера.

Четверте покоління

Четверте покоління (1975—1985) — це покоління комп'ютерної техніки, розроблене на базі великих інтегральних схем. У таких схемах щільність розміщення елементів вимірюється десятками тисяч на одному квадратному сантиметрі. З’явилися швидкодіючі запам’ятовуючі пристрої великої ємності.

Швидкодія машин зросла до десятків і сотень мільйонів операцій за секунду.

У 1981 році американська фірма IBM (International Business Machins) — представила свій перший персональний комп’ютер — IBM PC (IBM Personal Computer). Хоча раніше були створені інші моделі компактних комп’ютерів (Altair 8800 — 1974р., Apple — 1976 р.), проте саме з IBM PC ведеться відлік епохи персональних комп’ютерів. До речі і назва цієї моделі — персональний комп’ютер — стала загальною для комп’ютерів такого типу. IBM PC стрімко завоював світ: у 1981 році обсяг продажу IBM PC склав 136 тисяч, у наступному — 3,2 мільйони. У 1982 році в США персональний комп’ютер був визнаний героєм року!

IBM PC

Завдяки появі персональних комп’ютерів обчислювальна техніка стала дійсно масовою і загальнодоступною. Ще ніколи людина не мала у своєму розпорядженні такого потужного інструменту інтелектуальної діяльності.

Англійці кажуть, що для народження справжнього джентльмена потрібні три покоління благородних предків. Саме так трапилося і в історії комп’ютера.

Починаючи з четвертого покоління, термін «електронна обчислювальна машина» остаточно виходить з ужитку і заміщується терміном «комп’ютер». Хоча слово «комп’ютер» означає «обчислювач», нова назва має на меті підкреслити той факт, що ЕОМ, які довгий час залишалися машинами виключно для обчислень, перетворилися на універсальний засіб опрацювання інформації будь-якого виду. Діапазон їх застосування охоплює практично всі види діяльності людини.

Слід підкреслити, що поява персональних комп’ютерів ні в якому разі не означала припинення робіт із створення великих машин, які перетворилися на складні багатомашинні комплекси.