СКБД. Робота з таблицями.

СКБД. Робота з таблицями.

На початку роботи з СКБД потрібно створити базу даних відповідно до моделі.

В реляційних базах даних присутні таблиці та запити. В MS Access присутні також форми і звіти, які призначені для більш зручного введення та виведення даних

Таблиці містить усі дані бази. Запити призначені для автоматичного пошуку даних за різними критеріями.

Створення таблиць

Кожній сутності моделі має відповідати таблиця в БД. Її стовпці (поля) відповідають атрибутам сутності, а кожен рядок (запис) містить відомості про об'єкти сутності. Для кожного поля таблиці вказується тип, а також чи є воно ключовим. Назва таблиці збігається з назвою сутності.

Назви і типи полів

В базах даних існують різні типи полів: текстові, числові, дати, логічні та інші. Їх слід добирати відповідно до того, які дані будуть зберігатися в цих полях. Також існують поля-лічильники, які використовують у випадку, коли важливе унікальне значення поля.

Операції з таблицями

Наявну в базі таблицю можна видалити, перейменувати,скопіювати, змінити її структуру. СКБД забезпечує автоматичне збереження даних, що містяться в таблицях.