Модель сутність-зв'язок

Модель "Сутність-зв'язок"

Сутність - множина об'єктів предметної області, які мають однаковий набір параметрів.

Наприклад сутність "клас" має наступний набір параметрів: профіль, класний керівник, номер навчальної кімнати та інші. Модель "сутність-зв'язок" призначена для графічного зображення сутностей певної предметної області, їхніх параметрів та зв'язків між ними

Назви параметрів сутностей називають атрибутами. Зв'язки між сутностями є трьох типів: один-до-одного, один-до-багатьох, багато-до-багатьох.

  • Сутність А зв'язана з сутністю В зв'язком «один-до-бага-тьох», якщо кожен об'єкт А може бути зв'язаний з довільною кількістю об'єктів В, а кожен об'єкт В — лише з одним об'єктом А.
  • Сутність А зв'язана з сутністю В зв'язком «один-до-одного», якщо кожен об'єкт А може бути зв'язаний тільки з одним об'єктом В, а кожен об'єкт В — лише з одним об'єктом А.
  • Сутність А зв'язана з сутністю В зв'язком «багато-до-багатьох», якщо кожен об'єкт А може бути зв'язаний з довільною кількістю об'єктів В, а кожен об'єкт В — з довільною кількістю об'єктів А.

Ключем називають атрибут або набір атрибутів, значення яких дозволяють однозначно ідентифікувати об'єкти певної сутності.

Головний принцип семантичного моделювання полягає в тому, що модель «сутність-зв'язок» повинна дозволяти зберігання будь-якого факту лише в одному місці.