Протокол TCP/IP

Протокол TCP-IP

Мережа Internet забезпечує обмін інформацією між комп'ютерами, незалежно від їх типів та операційної системи. Для цього використовують єдиний набір правил протокол, що визначає спосіб обміну інформацією.

Протокол – сукупність правил обміну інформації між комп’ютерами.

Зараз для зв'язку в Internet використовується протокол TCP/IP.
IP- (Internet Protocol - міжмережевий протокол)
TCP- (Transmission Control Protocol - протокол управління передачею)

Протокол IP розроблений для передачі даних по мережі, а протокол TCP відповідає за цілісність даних.

Кожен комп’ютер, який під'єднаний до Internet, має свою адресу. В мережі використовують два типи адрес: цифрові IP адреси і доменні (domain - сфера). Перетворення доменних адрес в IP адреси виконують спеціальні DNS сервери. На них знаходяться таблиці відповідності доменних та ІР адрес.

IP адреса складається із чотирьох цифр, розділених крапкою.
Наприклад: 192.168.0.1
Використовують три класи IP адрес: А,В,С.

  • клас А (до 126 мереж)
  • клас В (до 16384 мереж)
  • клас C (до 2097092 мереж)

Належність адреси до класу визначають за значенням першої групи цифр. (Вді 1 до 126 - клас А, від 128 до 191 - клас В, від 192 до 223 - клас С).

Користувачі, зазвичай, працюють з доменними адресами. Вона складається з частин, що розділені крапками.

Наприклад: nvk.edu.ua Доменна адреса містить, як мінімум, два рівні. Домен першого рівня визначає країну чи організацію, до якої належить комп'ютер.
Наприклад: ua - Україна, ru - Росія, us - США. Домени оргацізацій: edu - освіта, com - комерційні організації, gov - урядові.

Для передачі повідомлення, доменна адреса має бути перетворена в IP. Цим займаються DNS-сервера. Кожен з них містить таблиці відповідності доменних та ІР адрес. Такі сервера розташовані у всій мережі і зв'язані між собою.