Списки

Списки

В HTML використовується три види списків: ненумеровані, нумеровані, списки означень. Дозволяється використовувати вкладені списки.

Ненумеровані списки

Ненумеровані списки обмежені тегами <ul>...</ul> а кожен елемент списку поміщається між теги <li....</li>.

type

Вказує на тип накреслення в оформленні ненумерованого списку. Може приймати значення:disc, square, circle.

Наприклад

<ul type="square">

<li> Елемент списку</li>

<li> Елемент списку</li>

<li type="circle"> Елемент списку</li>

</ul>

Нумеровані списки

Нумеровані списки дозволяють прономерувати кожен елемент списку літерами, а також римськими і арабськими цифрами. Такі списки обмежені тегами <ol>...</ol>.

type

Вказує на тип нумерації в оформленні нумерованого списку. Може приймати значення:

1 : нумерація арабськими цифрами 1,2,3,...

I : нумерація римськими цифрами I,II,III,...

a : нумерація латинськими літерами a,b,c,...

A : нумерація латинськими прописними літерами A,B,C,...

Наприклад

<ol type="1">

<li> Елемент списку</li>

<li> Елемент списку</li>

<li> Елемент списку</li>

</ol>

Списки означень

Дані списки використовуються для опису означень, термінів і т.д.

Наприклад

<dl>

<dt> Термін1

<dd>Означення першого терміну

<dt> Термін2

<dd>Означення другого терміну

</dl>