Оформлення

Оформлення

Оформлення документа, або дизайн — одне із головних завдань при створенні документа.

Дескриптор <p>... </p>

Використовується для поділу тексту на абзаци. Також його називають параграф від paragraph (абзац). Для нього можна задавати вирівнювання по правому краю, по лівому, по центру а також по двох сторонах. Для цього використовують атрибут align, який може приймати значення left, right, center, justify .

Наприклад

<p align="left"> Вирівнювання по лівому краю </p>

<p align="right"> Вирівнювання по правому краю </p>

<p align="center"> Вирівнювання по центру </p>

Використовуючи параграф, не обов'язково вказувати закриваючий тег </p>.

Заголовки

В HTML використовують 6 типів заголовків.
<h1>...</h1> - найбільший заголовок
...
<h6>...</h6> - найменший заголовок

Наприклад

<h1>Це заголовок типу h1</h1>

<h6>Це заголовок типу h6

Тег <font>... </font>- задає назву шрифта, його розмір і колір.

face

Назва шрифта (Arial, Tahoma, Times New Roman,Verdana та ін. )

size

Розмір шрифта (1..7, 10pt, 12px)

color

Колір шрифта (задається у шіснадцятірковому чи RGB форматі)

Наприклад

<font color="#008000" size="4" face="Comic Sans MS">Мама мила раму</font>

<font size="4" color="#FF00FF" face="Verdana">Мама мила раму </font>

Теги <b>... </b>, <i>... </i>, <u>... </u>

<b>... </b>

Жирний шрифт.

<i>... </i>

Курсив.

<u>... </u>

Підкреслений.(Використовувати не рекомендується, так як в документі, як правило, підкреслиними є гіперпосилання!)

Наприклад

<b> Це буде жирний шрифт</b>

<i> Це буде курсив

Верхній та нижній індекси <sup>... <sup>, <sub>... <sub>

Наприклад

H<sub>2</sub>O (Отримаємо H2O)

2<sup>2</sup> =4 (Отримаємо 22 =4)

Теги <br> та <nobr>...</nobr>

<br>

"Розрив" строки.

<nobr>...</nobr>

Забороняє броузеру переносити текст, що в ньому знаходиться.

Наприклад

<p> Мама<br> мила<br> раму.

<p> <nobr>Мама мила раму.</nobr>