Робота з панелями

Робота з панелями

Після запуску FAR наочно відображає зміст каталогів чи деяку інформацію у двох прямокутних ділянках екрана, обмежених рамками. Ці ділянки називаються панелями. В процесі роботи завжди одна з них являється робочою. Заголовок робочої панелі виділений (підсвічений). Також на поточній панелі знаходиться курсор.

Tab - зміна робочої панелі. При натисканні цієї клавіші, курсор переходить з однієї панелі на іншу та навпаки.
Home - переведення курсора на початок панелі.
End - переведення курсора в кінець панелі.
←↑→↓ - переведення курсора вліво, вверх, вправо, вниз.
Page Up, Page Down -"перелистати" каталог.
Insert - виділити файл чи каталог під курсором. Повторне натискання знімає виділення.
Ctrl+F1- закрити праву панель.
Ctrl+F2 - закрити ліву панель.
Ctrl+O - закрити обидві панелі.
Ctrl+U - поміняти панелі місцями.
Alt-Enter - перехід в повноекранний режим

Файли, що відображаються на панелях, можна відсортувати за деякими критеріями. Панель, для вибору критеріїв сортування, викликають за допомогою команди Ctrl+F12.
Ctrl+R - оновити інформацію на робочій панелі.
LCtrl+0 ... LCtrl+9 - виведення інформації про файл в короткому, середньому, розширеному та інших режимах.
Ctrl+Q - швидкий перегляд.
Ctrl+T - виклик дерева каталогів.
Ctrl+N - показувати довгі імена файлів.