Робота з формулами

Робота з формулами

Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на комірку й імена функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься у комірці, де знаходиться формула.

Формула починається зі знаку рівняння "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, -, *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.

Приклади формул: =(А4+В8)*С6, =F7*С14+B12

Константи – текстові або числові значення, що уводяться у вічко і не можуть змінюватися під час обчислень.

Посилання на комірку або групу комірок – спосіб, яким можна зазначити конкретну комірку або декілька комірок. Посилання на окрему комірку – її координати. Значення порожньої комірки дорівнює нулю.

Посилання на комірки бувають двох типів:
відносні, коли комірки позначаються відносним зсувом від комірки з формулою (наприклад: F7 ).
абсолютні, коли комірки позначають координатами таблиці в сполученні зі знаком $ ( наприклад: $F$7 ).
Комбінація попередніх типів (наприклад: F$7 ).

При копіюванні формул відносні посилання змінюються на розмір переміщення.

Для звертання до групи комірок використовують спеціальні символи:

: (двокрапка) – формує звертання до комірок, що знаходяться між двома операндами.
Наприклад: С4:С7 звертається до комірок С4, С5, С6, С7.

; (крапка з комою) – позначає об'єднання комірок.
Наприклад, D2:D4;D6:D8 – звертання до комірок D2, D3, D4, D6, D7, D8.

Для уведення формули у комірку потрібно увести знак '=' і необхідну формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter у комірці з'явиться результат обчислення. Формула з'являється в рядку редагування при виділенні комірки, що містить формулу.

Функціями в Microsoft Excel називають об'єднання декількох обчислювальних операцій для розв’язання визначеної задачі. Функції в Microsoft Excel являють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси комірок.

Наприклад:
=СУММ(А5:А9) – сума вічок А5, А6, А7, А8, А9;
=СРЗНАЧ(G4:G6) – середнє значення вічок G4, G5, G6.

Функції можуть входити одна в іншу:

Наприклад:
=СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);

Для уведення функції у комірку необхідно:

  • виділити комірку для формули;
  • викликати Мастер функций за допомогою команди Функция меню Вставка або кнопки Вставка функции на панелі інструментів;
  • у діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Функция ;
  • натиснути кнопку ОК;
  • у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна увести аргументи функції (числові значення або посилання на комірки); щоб не указувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку, яка знаходиться праворуч поля, і виділити мишею ділянку комірок, що містять аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку, яка знаходиться під рядком формул;
  • атиснути ОК .

Уставити у комірку функцію суми СУММ можна за допомогою кнопки .

Повідомлення про помилки

Якщо формула у комірці не може бути правильно обчислена, Microsoft Excel виводить у комірку повідомлення про помилку. Якщо формула містить посилання на комірку, що містить значення помилки, то замість цієї формули також буде виводитися повідомлення про помилку.

Значення помилок:

####

ширина вічка не дозволяє відобразити число в заданому форматі;

#ИМЯ?

Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі;

#ДЕЛ/0!

у формулі робиться спроба поділу на нуль;

#ЧИСЛО!

порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці;

#Н/Д

таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожнє вічко;

#ПУСТО!

невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних вічок;

#ССЫЛКА!

у формулі задане посилання на неіснуюче вічко;

#ЗНАЧ!

використаний неприпустимий тип аргументу.