Робоча книга

Робоча книга

Файл у Microsoft Excel називається робочою книгою. Робоча книга складається з робочих аркушів, імена яких (Лист1, Лист2, … ) виведені на ярликах у нижній частині вікна робочої книги. Натискаючи по ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу усередині робочої книги. Для прокручування ярликів використовуються кнопки ліворуч горизонтальної координатної лінійки.

  – перехід до ярлику першого аркушу;
– перехід до ярлику попереднього аркушу
– перехід до ярлику наступного аркушу;
– перехід до ярлику останнього аркушу

Робочий аркуш являє собою таблицю, що складається з 256 стовпців і 65536 рядків. Стовпці позначаються латинськими літерами, а рядки – цифрами. Кожне комірка таблиці має адресу, що складається з імені рядку й імені стовпця. Наприклад, якщо комірка знаходиться в стовпці F і рядку 7 , то воно має адресу F7 . 

Виділення елементів таблиці
Одне з вічок таблиці завжди є активним, активне комірка виділяється рамкою. Щоб зробити комірка активним, потрібно клавішами керування курсором підвести рамку до цього вічка або натиснути на ньому мишею.

Для виділення декількох суміжних вічок необхідно установити покажчик миші на одному з вічок, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, розтягнути виділення на всю ділянку.

Для виділення декількох несуміжних груп вічок слід виділити одну групу, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, виділити інші вічка

Щоб виділити цілий стовпець або рядок таблиці, необхідно натиснути мишею на його імені. Для виділення декількох стовпців або рядків слід натиснути на імені першого стовпця або рядку і розтягнути виділення на всю ділянку.

Для виділення декількох аркушів необхідно натиснути Ctrl і, не відпускаючи її, натискати на ярликах аркушів.

Заповнення комірок

Для уведення даних у комірку необхідно зробити її активною і увести дані з клавіатури. Дані з'являться у комірці та у рядку редагування

Для завершення уведення слід натиснути Enter або одну з клавіш керування курсором. Процес уведення даних закінчиться й активним буде сусіднє комірка

Щоб відредагувати дані у комірці, необхідно:

  • зробити комірка активним і натиснути клавішу F2 , або двічі натиснути у комірку мишею
  • у комірці з'явиться текстовий курсор, який можна пересунути клавішами керування курсором у потрібне місце і відредагувати дані
  • вийти з режиму редагування клавішею Enter

Перед виконання будь-якої команди Microsoft Excel слід завершити роботу з коміркам, тобто вийти з режиму уведення або редагування

Скасування операцій

Для скасування останньої операції над даними необхідно в меню Правка вибрати команду Отменить … або натиснути кнопку . Якщо натиснути на стрільці  поруч із цією кнопкою, то розкриється перелік операцій, виконаних у поточному сеансі. Натиснувши на імені однієї операції, можна скасувати її та усі операції виконані після неї. Щоб повернути останню скасовану операцію, слід у меню Правка вибрати командуПовторить … або натиснути кнопку . Для перегляду переліку скасованих операцій слід натиснути на стрільці поруч із цією кнопкою.