Правила описання алгоритмів

Правила описання алгоритмів

Існують різні способи задання алгоритму. Для цього використовують блок-схеми, мови програмування, УАМ, графічні способи та ін.

Розглянемо запис алгоритму в УАМ. (Українська алгоритмічна мова)

алг <назва алгоритму> (<типи аргументів та результатів>)
  арг
  рез
поч<розділ для опису проміжних змінних>
 <тіло алгоритму>
кін

Розглянемо наступну задачу: Знайти площу трикутника, коли відомо його сторони.

1. (постановка) В даній задачі відомо довжини сторін трикутника, а знайти потрібно його площу. Використаємо дійсні змінні a,b,c,S (вони будуть містити довжини сторін та площу трикутника відповідно).

2. (математична модель) Для розв'язання цієї задачі, скористаємось формулою Герона:

3. (алгоритм)

алг Трикутник (дійсн a,b,c дійсн S)
  арг  a,b,c
  рез  S
поч дійсн p


кін

Step by step 2001–2022 р.

КЗ Піщанський ліцей № 1

Електронна пошта: pischankanvk@ukr.net