Величини

Величини

В своїй роботі програміст завжди стикається з таким поняттям, як величина. З точки зору програмування величини - це дані, що обробляються програмами.

Дані в алгоритмічній мові інтерпретують, як константи або змінні. Вони визначаються ідентифікаторами (іменами), за допомогою яких можна звертатися для одержання відповідних значень.

Константами називаються елементи даних, яким присвоюються значення в й у процесі виконання програми їх змінювати заборонено.

Змінні, на відміну від констант, можуть змінювати свої значення в процесі виконання програми.

Кожна змінна і константа належать до визначеного типу даних. Тип змінних обов'язково вказується перед тим, як їх використати.

Тип даних - це діапазон значень, що можуть приймати об'єкти програми, і сукупність операцій, які дозволяється виконувати над цими значеннями.

Усі типи даних у алгоритмічній мові розділяються на дві групи: скалярні (прості) та структуровані (складені).
До стандартних скалярних типів відносяться наступні типи:

  • цілі
  • дійсні
  • літерні
  • булівські

В алгоритмічній мові (УАМ) використовують наступні типи даних:

нат

змінні даного типу всі натуральні числа

ціл

змінні даного типу це всі цілі числа

дійсн

змінні даного типу це всі дійсні числа

літ

строкові змінні


Наприклад:

нат a

змінна а надежить до натурального типу

ціл b,c

змінні b,c надежать до цілочисельного типу

дійсн d,e,f

змінні d,e,f надежать до дійсного типу

літ s,st,s1

змінні s,st,s1 є літерними змінними

Вочевидь, що майже в будь-якій програмі будуть присутні обчислення, адже комп'ютер - це перш за все обчислювальна машина. Причому результати обчислень необхідно буде запам'ятати для подальшого використання. Для цього існує команда присвоєння.

Формат цього оператора наступний: <ім'я змінної> := <вираз>;

Виконується ця операція так: обчислюється вираз, що знаходиться праворуч від знака присвоєння, і отримане значення замінює поточне значення змінної, ім'я якої стоїть ліворуч від знака присвоєння.