Рисунки

Графічні зображення

Зображення, якими може оперувати процесор Microsoft Word, можна розділити на дві категорії: рисунки і графічні об'єкти. Рисунки готуються за допомогою інших програм і вставляються у документ Microsoft Word . Графічні об'єкти створюються власне у програмі Microsoft Word за допомогою вбудованого векторного редактора.

Користувач може додати у документ готові рисунки, що зберігаються на диску (у форматі, наприклад, .bmp , .jpg чи .tif ), за допомогою пункту головного меню Вставить .

Для цього потрібно встановити курсор на місце вставки та обрати команду меню ВставкаРисунокИз файла . У стандартному діалоговомі вікні слід обрати папку, файл рисунка та клацнути по кнопці Вставка .

Діалогове вікно Добавить рисунок

Під час вставки із файла у документ Microsoft Word рисунок за замовчуванням розташовується в області тексту, причому ліва мета рисунка — у вказаній курсором точці вставки. Висота зображення обмежена міжрядковим інтервалом. Для розкриття зображення на всю висоту виділіть його та оберіть команду Формат . Для цього, наприклад, у меню команди Вставить вибрати потрібну команду: РисунокИз Файла .

Для вставки рисунка в документ можна також скористатися колекцією кліпів ClipArt , яка входить до складу Microsoft Word . Установіть курсор на місце вставки і виконайте команду ВставкаРисунокКартинки .

Обтікання визначає спосіб розміщення рисунка відносно тексту. Для встановлення обтікання клацніть по рисунку правою кнопкою миші та оберіть у контекстному меню команду Формат рисунка . У діалоговому вікні перейдіть на вкладку Положение, визначте потрібну схему обтікання рисунка текстом і клацніть по кнопці ОК.

Діалогове вікно Формат рисунка , вкладинка Положение

Існує два основних способи розташування рисунка: з перекриттям тексту та без перекриття.

Під час додання рисунка з перекриттям текст документа залишається незмінним, рисунок розміщується поверх або під текстом. При розміщенні поверх тексту частина тексту стає невидимою.

Під час додання рисунка без перекриття текст документа розсувається для вміщення рисунка. Говорять ще, що текст обтікає рисунок. Існує декілька способів обтікання рисунка текстом: зліва, справа, без обтікання (рисунок займає декілька повних рядків), двостороннє (рядок тексту може починатися зліва, а продовжуватися справа), у дві колонки (рисунок поділяє текст на дві колонки — спочатку читається текст зліва від рисунка, потім справа), з урахуванням контуру рисунка (рядки тексту мають різну довжину в залежності від контуру рисунка).