Списки

Нумерація та маркірування списків

Нумеровані та маркіровані списки являють собою визначені послідовні абзаци, ліворуч від яких стоять порядкові числа або маркери.

Виділіть абзаци, які потрібно нумерувати або маркірувати. Виберіть команду «Список...» у меню «Формат». Отримаємо наступний діалог.

Виберіть тип списку у вкладках «Маркированный», «Нумерованный» або «Многоуровневый». У разі потреби можна змінити формати маркерів та номерів (літер).

Для швидкого нумерування або маркірування користуйтеся кнопками «Нумерованный список» або «Маркированный список» стандартної панелі інструментів.
Якщо потрібно при створенні списку перейти на наступну стрічку, не нумеруючи її, можна скористатися командою Shift + Enter

В процесі створення багаторівневого списку, зручними є наступні команди:
Tab - перехід на один рівень в глибину
Shift + Tab - перехід на один рівень вгору

Якщо розпочати нумерувати вчручну, програма сама запропонує продовжити список. У випадку коли це не потрібно, доцільно скористатися командою Ctrl + Z (Відмінити останню дію)