Вікна. Їх елементи

Вікна. Елементи вікон.

У перекладі з англійської мови слово «Windows» означає «Вікна». Об'єкт «вікно» — центральний у системі Windows. Всі програми (застосування, задачі) виконуються в окремих вікнах. Будь-який діалог з користувачем також відбувається у відповідних вікнах. Кожне з вікон у системі Windows має певний стандартизований набір компонентів.

Вкажемо елементи вікон, перераховуючи їх зліва направо та зверху вниз. У верхньому рядку вікна знаходяться: піктограма системного меню, за нею - заголовок вікна і, нарешті, - кнопки мінімізації, максимізації та закриття вікна. Далі ідуть меню вікна та панель інструментів, строка адреси, робоча область.
Вміст панелі обрамляється горизонтальною та вертикальною лінійками прокрутки. Знизу вікна розташовані рядок стану та зона зміни розмірів вікна. Зауважимо, що в залежності від типу вікна та відповідних настроєк, вікна можуть дещо відрізнятися одне від одного. Виділяють 4 типи вікон:

  • вікна папок;
  • вікна прикладних програм;
  • діалогові вікна;
  • вікна довідкової системи.

Розміри та положення вікон на робочому столі можна змінювати за допомогою миші чи клавіатури. Вікно, у якому працюють, називається активним. Може бути лише одне активне вікно.