Етапи розв. задач за допомогою ЕОМ

Етапи розв'язування задач за допомогою ЕОМ

Для того, що розв'язати прикладну задачу за допомогою комп'ютера, потрібно виконати наступні кроки:

Постановка (формулювання)

Перший крок у розв'язанні будь-якої задачі. На цьому етапі потрібно чітко з'ясувати: що дано і що потрібно знайти.
Те, що дано - аргументи
Те, що потрібно знайти - результати.

Побудова математичної моделі

Створення інформаційної моделі об'єкта, тобто виявлення закономірностей і опис властивостей об'єкта.

Побудова алгоритму

На основі створеної математичної моделі створюється алгоритм, для розв'язання задачі. Під час розробки алгоритму використовують метод покрокової деталізації, який полягає в тому, що складна задача розбивається на підзадачі, кожна з яких, в свою чергу, може розбиватися на ще простіші.

Написання програми

Використовуючи одну з мов програмування, створений алгоритм записують для реалізації його на комп'ютері.

Налагодження та тестування.

Випробування програми та перевірка її роботи на контрольних прикладах.