Поняття файла

Поняття файла

Вся інформація на комп'ютері знаходиться в файлах.
Файл-поіменована область на диску, що містить деяку інформацію.
Розмір файла - це кількість інформації, що в ньому міститься, виміряна в байтах.
Назва файла - позначення, що складається з двої частин - імені та розширення, які розділені між собою "."
Наприклад: text.txt, picture.bmp, far.exe, disko.mps

Назва файла може містити до 256 символі. Розширення, як правило, містить 3 символи. В залежності від виду інформації, яка міститься у файлі, використовують стандартні розширення. Тобто розширення вказує на тип інформації, яка міститься у файлі. Наявність розширення не є обовязковою.

Наприклад:
*.exe, *.com - виконавчі файли;
*.bat - командні файли;
*.doc, *.rtf - документи Microsoft Word;
*.txt - текстові файли;
*.bmp, *.gif, *.jpg, *.tif - файли зображень;
*.rar, *.zip - архівні файли;
*.mp3, *.wav, *.mid - звукові файли;
*.mpg, *.avi, *.dat - відео файли;
*.xls - документи Excel;
*.htm, *.html - Web сторінки;

В операційній системі Windows регістр символів, що входять у назву файла не враховується (тобто TeXt.Txt i text.txt - один і той самий файл). При виборі імені файла слід враховувати, що коректне ім'я полегшує подальшу роботу з файлами.