Робота з елементами комірок

Операції з елементами таблиці

Для вставки комірок слід виділити комірки, на місці яких будуть вставлені нові комірки. Вибрати команду Ячейки із меню Вставка.

У діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати тип елемента, що уставляється:
ячейки, со сдвигом вправо – уставити вічка, зсунувши усе праворуч;
ячейки, со сдвигом вниз – уставити вічка, зсунувши усе ліворуч;
строку – уставити рядок;
столбец – уставити стовпець;
Натиснути ОК.

Для уставки рядків або стовпців необхідно:
виділити рядки або стовпці, на місці яких будуть уставлені нові елементи;
у меню Вставка в вибрати пункт Строки або Столбцы

Видалення елементів таблиці

Для видалення елементів таблиці слід виділити їх і у меню Правка вибрати команду Удалить

Стовпці та рядки видаляються без запитів, а при видаленні комірок з’являється діалогове вікно, в якому необхідно вибрати варіант видалення елементу:
ячейки, со здвигом влево – видалити вічка, зсунувши усе вліво
ячейки, со здвигом вверх – видалити вічка, зсунувши усе угору;
строку – видалити рядок;
столбец – видалити стовпець.

Видалення вмісту елементів таблиці

Для видалення вмісту вічок без видалення їх самих слід:
виділити групу вічок, що необхідно очистити;
вибрати пункт Очистить із меню Правка, а потім один із пунктів:
Все – очистити усе;
Форматы – встановлюється формат вічок за замовчанням;
Содержимое – очищення тільки вмісту вічок;
Примечание – очищення вічок від приміток.

Для видалення тільки вмісту вічок також можна виділити їх і натиснути клавішу Delete.

Копіювання і переміщення даних

Microsoft Excel дозволяє переміщувати і копіювати вміст вічок. Для цього використовується буфер проміжного збереження інформації Clipboard, що дозволяє переміщувати дані як у межах таблиці, так і в інші Windows-програми.

Для копіювання необхідно:

виділити групу вічок, вміст яких слід скопіювати;

викликати команду Копировать меню Правка або натиснути кнопку (навколо групи вічок з'явиться пунктирна лінія, яка вказує, що фрагмент скопійовано у буфер);

виділити групу вічок, в які слід уставити дані;

викликати команду Вставить меню Правка або натиснути кнопку

Фрагмент із буферу скопіюється в зазначене місце

При копіюванні вічок, що містять формули з відносними посиланнями, координати вічок аргументів змінюються автоматично. Наприклад, при копіюванні формули =А1+А2 з вічка А3 у вічко В3 її вміст зміниться на =В1+В2 , тобто ця формула як і раніше обчислює суму двох вічок ліворуч від вічка з формулою.

> При копіюванні вічок, що містять формули з абсолютними посиланнями, адреси вічок-аргументів не змінюються.

Для переміщення вмісту вічок необхідно

виділити групу вічок, вміст яких потрібно перемістити;

­викликати команду Вырезать меню Правка або натиснути кнопку на

навколо групи вічок з'явиться пунктирна лінія, яка позначає, що фрагмент переміщений у буфер)

виділити верхнє ліве вічко в області, в якій необхідно уставити фрагмент;

викликати команду Вставить меню Правка або натиснути кнопку

Фрагмент із буферу буде уставлений у зазначене місце.

При переміщенні вічок, що містять формули, координати вічок аргументів не змінюються. Наприклад, при переміщенні формули =А1+А2 з вічка А3 у вічко В3 формула залишиться =А1+А2.

Натискання правою клавішею миші на будь-якому об'єкті таблиці викликає контекстне меню, що містить команди, для обробки даного об'єкта